wt., 04/07/2017 - 16:12

4 lipca na Zamku Królewskim na Wawelu Narodowe Centrum Nauki podpisało z Towarzystwem Maxa Plancka porozumienie o współpracy, w ramach której przy polskich jednostkach naukowych powstanie dziesięć Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri.

Zbigniew Błocki, dyrektor NCN i Martin Stratmann, prezydent MPG podpisują porozumienie w sprawie utworzenia w Polsce sieci Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri. Panowie siedzą za zabytkowym stołem, na którym stoi proporczyk z polską flagą. Za plecami siedzących - czerwony rollup Narodowego Centrum Nauki z hasłem: Gramy dla polskiej nauki. Autor zdjęcia: Michał Niewdana

Zbigniew Błocki, dyrektor NCN i Martin Stratmann, prezydent Towarzystwa Maxa Plancka - podpisanie porozumienia, fot. Michał Niewdana

W uroczystości wziął udział wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, natomiast niemieckie Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych reprezentował dyrektor generalny Volker Rieke. W imieniu NCN umowę podpisał dyrektor prof. Zbigniew Błocki, a ze strony niemieckiej – prezydent Towarzystwa prof. Martin Stratmann. Na wydarzeniu obecny był również Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie dr Michael Groß.

Dioscuri to inicjatywa Towarzystwa Maxa Plancka (MPG), niezależnej niemieckiej instytucji naukowo-badawczej, mająca na celu utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej w Europie Środkowej i Wschodniej. Przedsięwzięcie umożliwi ściągnięcie do Polski wybitnych naukowców-liderów, którzy zorganizują tutaj swoje zespoły badawcze. Będzie to zatem szansa dla wybitnych uczonych z całego świata na prowadzenie badań w najlepszych międzynarodowych zespołach.

– Przeszło rok temu ogłosiłem strategię rozwoju polskiej nauki i szkolnictwa wyższego, która zaczynała się od słów „Strategia na rzecz doskonałości naukowej”. Jest to bowiem najważniejszy wektor działań zarówno polskiego rządu, jak i środowiska akademickiego. Dziś, nawiązując współpracę z Towarzystwem Maxa Plancka, robimy kolejny krok ku tej doskonałości – mówił wicepremier Jarosław Gowin. – Widać wyraźnie zbieżność między kierunkiem planowanych reform w obszarze polskiej nauki i szkolnictwa wyższego a rozwiązaniami, które już od wielu lat funkcjonują w Niemczech. Dlatego dzisiejsza uroczystość ma ogromne znaczenie. Możliwość współpracy polskiego środowiska z Towarzystwem Maxa Plancka to wielka szansa dla polskiej nauki. Jestem przekonany, że dziś uczestniczymy w wydarzeniu, które zainicjuje wiele przełomów w badaniach naukowych.

Wicepremier Jarosław Gowin na uroczystości podpisania porozumienia między NCN i MPG, fot. Michał Niewdana

Wicepremier Jarosław Gowin na uroczystości podpisania porozumienia między NCN i MPG, fot. Michał Niewdana

Podpisane 4 lipca porozumienie między MPG a Narodowym Centrum Nauki (NCN) znacząco wpłynie na zacieśnienie polsko-niemieckiej współpracy naukowej. Docelowo przy istniejących w Polsce jednostkach specjalizujących się w różnych dziedzinach nauki ma powstać dziesięć laboratoriów badawczych. Każde nowo powołane Centrum będzie współpracować z tzw. Jednostką Mentorską w Niemczech, a jego finansowanie zapewni NCN dzięki środkom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP oraz Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych Republiki Federalnej Niemiec.

– Utworzenie dziesięciu Centrów Doskonałości Dioscuri w Polsce, dzięki programowi koordynowanemu przez Towarzystwo Maxa Plancka i Narodowe Centrum Nauki, będzie pozytywnym impulsem dla polskiej nauki. Mobilność naukowa, która jest konieczna dla wzrostu prestiżu polskiego środowiska naukowego, jak również do rozwoju poziomu badań naukowych, nie musi oznaczać dla polskich badaczy jedynie konieczności opuszczania kraju – wyjaśnił prof. Zbigniew Błocki. – Dzięki programowi Dioscuri, przy wsparciu Towarzystwa Maxa Plancka, zdołamy zachęcić światowej sławy naukowców do prowadzenia swoich badań w Polsce.

Centra zostaną utworzone przez wybitnych uczonych, wyłonionych w serii międzynarodowych konkursów. Pierwszy z nich ogłoszony zostanie już w październiku 2017 r., a rozstrzygnięty w 2018 r. W pilotażowej edycji powstaną maksymalnie trzy Centra Dioscuri.

Każda instytucja naukowa, która wygra konkurs Dioscuri otrzyma równowartość 300 tys. euro rocznie do wykorzystania wyłącznie na działalność Centrum Doskonałości. Zadbano o to, by wynagrodzenie dla osoby prowadzącej ośrodek było konkurencyjne międzynarodowo. Lider projektu za swoją pracę otrzyma 100 tys. euro rocznie. Finansowanie jest zaplanowane na okres 5 lat z możliwością jednokrotnego przedłużenia na kolejne 5 lat (pod warunkiem pozytywnej oceny i dostępności środków).


Od lewej siedzą Jarosław Gowin, Zbigniew Błocki, Janusz Janeczek, autor zdjęcia: Michał Niewdana Martin Stratmann, prezydent Towarzystwa Mxa Plancka, przemawia do mikrofonu. Autor zdjęcia: Michał Niewdana Uroczystość podpisania porozumienia między NCN i MPG ws. utworzenia Centrów Doskonałości Dioscuri - ogólny widok na salę. Autor zdjęcia: Michał Niewdana Volker Rieke, dyrektor generalny w Ministerstwie Edukacji i Badań Naukowych Republiki Federalnej Niemiec, przemawia do mikrofonu. Autor zdjęcia: Michał Niewdana Zbigniew Błocki, dyrektor Narodowego Centrum Nauki, przemawia do mikrofonu. Autor zdjęcia: Michał Niewdana Podpisanie porozumienia między NCN i MPG. Zbigniew Błocki i Martin Stratmann prezentują zebranym gościom podpisaną przed chwilą umowę, trzymając przed sobą otwarte teczki z egzemplarzami dokumentu. Autor zdjęcia: Michał Niewdana. Konferencja prasowa ws. podpisania porozumienia dotyczącego utworzenia sieci Centrów Doskonałości Dioscuri. Od lewej stoją: Justyna Woźniakowska - kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej NCN,Volker Rieke - dyrektor generalny w niemieckim Ministerstwie Edukacji i Badań Naukowych, Martin Stratmann - prezydent MPG, Zbigniew Błocki - dyrektor NCN, Jarosław Gowin - wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Autor zdjęcia: Michał Niewdana