śr., 05/07/2017 - 13:40

Zachęcamy do wzięcia udziału w wyjątkowym wydarzeniu, jakim będzie Narodowy Kongres Nauki, który odbędzie się w Krakowie 19 i 20 września 2017 r. Podczas spotkania przedstawiciele środowiska naukowego określą główne kierunki rozwoju polskiej nauki i szkolnictwa wyższego na kolejne dziesięciolecia.

Na Kongresie wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin zaprezentuje projekt Ustawy 2.0. W ciągu dwóch dni obrad projekt ten zostanie dogłębnie przedyskutowany przez półtora tysiąca przedstawicieli środowisk naukowych z całej Polski. Nowa Ustawa 2.0 obejmie całość problematyki, którą dziś regulują cztery dokumenty: ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawa o stopniach i tytule naukowym, ustawa o zasadach finansowania nauki i ustawa o kredytach i pożyczkach studenckich. Podczas kongresu odbędą się też debaty o stanie polskiej nauki i perspektywach na przyszłość. Kongres stanowić będzie zwieńczenie serii dziewięciu konferencji programowych NKN, które od października 2016 r. odbywały się w całej Polsce, a także wielu innych debat oraz konsultacji ze wszystkimi ciałami przedstawicielskimi działającymi w obrębie nauki i szkolnictwa wyższego. Bez najmniejszej przesady można powiedzieć, że projekt ustawy wspólnie z ekspertami ministerstwa stworzyli przedstawiciele świata nauki. W bezprecedensowym konsultacjach uczestniczyły tysiące badaczy, wykładowców, doktorantów, studentów i pracowników administracji polskich uczelni oraz instytutów badawczych.

Wrześniowy Kongres wspólnie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizować będzie krakowskie środowisko akademickie.

Formularz rejestracyjny oraz program Kongresu dostępny jest na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Grafika przedstawiająca zdjęcie ICE Kraków oraz logotypy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Narodowego Kongresu Nauki na białym tle. Obok zdjęcia napis: 19-20 wrzesień 2017, ICE Kraków. Pod zdjęciem obok logo MNiSW napis: Krakowskie Środowisko Akademickie. Zdjęcie: W. Wandzel, KBF

Zdjęcie: W. Wandzel, KBF