czw., 27/07/2017 - 12:49

Informujemy, że w systemie OSF został udostępniony formularz umowy do wniosków zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu ETIUDA 5.

Wygenerowany z systemu plik z umową o finansowanie stypendium doktorskiego przyznanego w konkursie ETIUDA 5 powinien zostać podpisany podpisem kwalifikowanym w standardzie PAdES przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu. Podpisaną wersję należy następnie przesłać do Centrum za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na adres /ncn/SkrytkaESP w terminie wskazanym w decyzji o przyznaniu finansowania.

Podpisana przez Centrum umowa zostanie odesłana odpowiednio na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (skrytki ePUAP) jednostki.

Przypominamy, że począwszy od konkursów ogłoszonych 15 grudnia 2016 r. (ETIUDA 5, SONATINA 1, UWERTURA 1) obsługa administracyjna stypendiów, staży i projektów badawczych przebiegać będzie wyłącznie w formie elektronicznej.

Bezpieczny podpis elektroniczny można zakupić w jednej z firm nadzorowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji, których aktualną listę znaleźć można na stronie NCCert. Umowę dla stypendiów ETIUDA podpisują wyłącznie osoba/y reprezentująca/e jednostkę, dla staży UWERTURA – osoba/y reprezentująca/e jednostkę, natomiast dla SONATINY - kierownik projektu i osoba/y reprezentująca/e jednostkę.

Na stronie epuap.gov.pl dostępne są instrukcje zakładania kont na platformie ePUAP dla podmiotu publicznego („Strefa Urzędnika) lub osoby fizycznej („Strefa klienta”).