śr., 13/09/2017 - 15:04

NCN wraz z  EU-India Platform for Social Sciences and Humanities (EqUIP) ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych pt. „Sustainability, equity, wellbeing and cultural connections”. Sieć EqUIP szczególnie zachęca do składania wniosków interdyscyplinarnych.

W skład międzynarodowego konsorcjum składającego wniosek musi wchodzić przynajmniej jeden zespół badawczy z Indii mogący ubiegać się o finansowanie Indian Council for Social Science Research (ICSRR) oraz co najmniej dwa zespoły z pozostałych krajów uczestniczących w konkursie. Projekty mogą trwać maks.36 miesięcy.

Kraje uczestniczące w konkursie:

Finlandia, Francja, Indie, Norwegia, Polska, Słowenia, Szwajcaria i Wielka Brytania

Wniosek w języku angielskim w imieniu międzynarodowego konsorcjum składa koordynator projektu za pomocą systemu: Je-S. Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2017 r. o godz. 16.00.

Zapraszamy również do skorzystania z Partner Search Tool, narzędzia umożliwiającego znalezienie partnerów do realizacji projektów badawczych: https://ncn.gov.pl/partners/equip.

HARMONOGRAM KONKURSU:

  • Termin składania wniosków (full proposals): 30 listopada 2017, 16.00 (UTC + 1:00)
  • Wyniki konkursu: lipiec 2018
  • Rozpoczęcie projektów: styczeń 2019 r.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O KONKURSIE


Informacje dla wnioskodawców z Polski:

  1. Polscy wnioskodawcy powinni zarejestrować projekt w systemie OSF (wniosek UNISONO) do 30 listopada 2017 r. Wniosek zawiera tabelkę budżetową: http://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/UNISONO_budget_table.xlsx. Informacje wymagane w systemie OSF (kosztorys, uzasadnienie badań podstawowych) dotyczą polskiej części projektu.
  2. Prosimy również o zapoznanie się z informacjami o kosztach kwalifikowalnych w konkursie obowiązujących wnioskodawców z Polski, zawartymi w załączniku do uchwały Rady NCN dotyczącej konkursów międzynarodowych (UNISONO, s. 5-12).
  3. Czas trwania polskiej części projektu to 24 miesiące lub 36 miesięcy.
  4. Jeżeli w jednym międzynarodowym projekcie znajdują się dwie jednostki z Polski, powinny one utworzyć konsorcjum. Każdy z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum dysponuje osobnym budżetem, lecz limit środków na wynagrodzenia stosuje się do całego konsorcjum łącznie. Zgodnie z uchwałą UNISONO (por. s. 8-9) konsorcja polskie dysponują wyższym limitem środków na wynagrodzenia dodatkowe.
  5. W konkursie obowiązuje kurs euro: 1 EUR= 4,3162 PLN.

Kontakt:

dr hab. Wojciech Sowa, tel. 12 341 9171, wojciech.sowa@ncn.gov.pl

dr Malwina Gębalska, tel. 519 404 997, malwina.gebalska@ncn.gov.pl