czw., 14/09/2017 - 08:03

Przedstawiciele organizacji finansujących badania naukowe z pięciu krajów Europy Środkowej spotkali się w dniach 6 i 7 września w Lublanie.

Przedstawiciele środkowoeuropejskich instytucji finansujących badania naukowe - NCN, ARRS, FWF, GA CR, NKFIH.

Podczas wydarzenia obecni byli prof. József Györkös, dyrektor Slovenian Research Agency (ARRS), prof. Klement Tockner, przewodniczący Austrian Science Fund (FWF), dr Alice Valkárová, przewodnicząca Czech Science Fundation (GA ČR), dr József Pálinkás, przewodniczący węgierskiego National Research, Development and Innovation Office (NKFIH) oraz prof. Zbigniew Błocki, dyrektor Narodowego Centrum Nauki.

Zebrani omówili perspektywy zacieśniania współpracy naukowej między państwami środkowoeuropejskimi, czemu sprzyja wspólne dziedzictwo kulturowe. Wszyscy uczestnicy spotkania wyrazili wolę działania na rzecz nawiązywania kontaktów między wiodącymi badaczami i jednostkami naukowymi regionu, wzmacniania głosu lokalnego środowiska na arenie europejskiej, a także wypracowania kompatybilnych procedur ewaluacji.

Bardziej dalekosiężne plany uwzględniają włączenie do współpracy instytucji naukowych z innych państw Europy Środkowej.


Profesor Zbigniew Błocki, dyrektor Narodowego Centrum Nauki, siedzi przy stole podczas obrad w Lublanie.  Przedstawiciele środkowoeuropejskich instytucji finansujących naukę obradują przy stole.