Projekt umowy dla konkursu SONATINA 1 dostępny w systemie OSF


środa, 20 września 2017

Uprzejmie informujemy, że w systemie OSF został udostępniony projekt umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego w ramach konkursu SONATINA 1.

Projekt umowy podpisany podpisem kwalifikowanym w standardzie PAdES przez osobę/y upoważnioną/e do podpisywania umów w imieniu podmiotu realizującego projekt oraz przez kierownika projektu należy przesłać w formie elektronicznej na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Centrum: /ncn/SkrytkaESP w terminie określonym w decyzji o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu badawczego.