pt., 22/09/2017 - 10:53

Sieć CHIST-ERA zapowiada nowy konkurs w obszarze technologii informacyjnych i komunikacyjnych, którego ogłoszenie planowane jest na październik 2017 r. W ramach konkursu możliwe będzie składanie wniosków o finansowanie projektów badawczych z następujących zakresów tematycznych:

  • Object recognition and manipulation by robots: Data sharing and experiment reproducibility (ORMR)
  • Big data and process modelling for smart industry (BDSI)

Do konkursu będzie można zgłaszać projekty realizowane przez partnerów z co najmniej trzech spośród wymienionych krajów: Austria*, Belgia, Bułgaria, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Kanada (prowincja Québec), Litwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania*, Włochy.

Uczestników konkursu będą obowiązywały krajowe wymogi formalne określone przez organizacje finansujące projekty uczestniczące w konkursie.

Przewidywany termin składania wniosków wstępnych (tzw. pre-proposals): 11 stycznia 2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w drugiej połowie 2018 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym dokumencie oraz na stronie internetowej programu.

Zapowiedź konkursu ma charakter informacyjny. Szczegółowe warunki zostaną określone w treści oficjalnego ogłoszenia o konkursie.

*tylko w obrębie pierwszego tematu konkursu (ORMR)


Kontakt: