śr., 20/12/2017 - 14:43

Dwudziestego grudnia Polska podpisała umowy międzyrządowe (Memorandum of Understanding), dzięki którym otrzyma 809,3 mln euro w ramach III. edycji Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy Norweskich) i EOG. Jedną z największych części tych środków, 110 mln euro, stanowią fundusze przeznaczone na badania, ich operatorem będzie Narodowe Centrum Nauki.

Przy organizacji i przeprowadzaniu konkursów w ramach trzeciej edycji Funduszy Norweskich i EOG, NCN będzie współpracować z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Instytucją partnerską reprezentującą darczyńców będzie Norweska Rada Nauki.

Fundusze Norweskie i EOG są formą bezzwrotnej pomocy przyznawanej przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię kilkunastu państwom członkowskim UE. Za ich wdrażanie w Polsce odpowiada Ministerstwo Rozwoju. Głównym celem funduszy norweskich i funduszy EOG jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem. Polska jest największym beneficjentem Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Informacja na stronie Norweskiej Rady Nauki

Źródło: własne, Ministerstwo Rozwoju