pon., 14/05/2018 - 14:20

Na stronie Norweskiej Rady Badań (Research Council of Norway, RCN) dostępna jest wyszukiwarka dla naukowców z krajów-beneficjentów wspieranych w ramach III edycji Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. funduszy EOG i funduszy norweskich). Wyszukiwarka ma pomóc w nawiązywaniu współpracy pomiędzy potencjalnymi partnerami w projektach badawczych. Zachęcamy naukowców, przedstawicieli administracji jednostek badawczych, innych instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców do zarejestrowania się na stronie RCN.

Norweska Rada Badań jest partnerem reprezentującym darczyńców w III edycji Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG. NCN pełniący rolę operatora obszaru „Badania” przygotowuje we współpracy z RCN dokument programowy, tzw. Concept Note.

Przewidywany termin ogłoszenia pierwszych konkursów to I kwartał 2019 r.