wt., 15/05/2018 - 08:51

Miło nam poinformować, że baza projektów NCN została zaktualizowana. Można znaleźć w niej informacje o wszystkich projektach finansowanych przez Centrum, w których na dzień 30 marca 2018 r. status umowy w systemie ZSUN/OSF był oznaczony jako "podpisana".

Dostępne w bazie informacje obejmują  tematykę projektu, dane grantobiorców, wysokość przyznanych środków, status projektu, czas jego trwania, wykaz zakupionej aparatury oraz listę publikacji, które ukazały się w wyniku przeprowadzonych badań (jeśli w projekcie złożono już raport).

W bazie można również sprawdzić, jakie projekty NCN są lub były realizowane w danej jednostce naukowej, jakimi innymi projektami kieruje lub kierowała dana osoba oraz jakie projekty zostały zakwalifikowane do finansowania w tym samym konkursie lub panelu. Możliwe jest również wyszukiwanie projektów według słów kluczowych.

Baza projektów NCN