pon., 29/10/2018 - 13:49

Z przyjemnością informujemy, że w międzynarodowym konkursie poświęconym technologiom informacyjnym oraz komunikacyjnym CHIST-ERA Call 2017 wyłoniono 14 przedsięwzięć badawczych o łącznym budżecie przekraczającym 12 milionów euro w ramach tematów:

  • Object recognition and manipulation by robots: Data sharing and experiment reproducibility
  • Big data and process modelling for smart industry

Wśród nagrodzonych projektów znalazły się dwa realizowane z udziałem zespołów naukowych z Polski:

  • PACMEL: Wsparcie analityki procesów biznesowych oparte na modelach koncepcyjnych dzienników zdarzeń – projekt będzie koordynowany przez dr hab. inż. Grzegorza Jacka Nalepę (lider międzynarodowego konsorcjum) z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz realizowany w międzynarodowym konsorcjum z udziałem partnerów z Hiszpanii i Włoch.
  • BIG-SMART-LOG: Zastosowanie analizy dużych zbiorów danych do modelowania procesów w operacjach inteligentnej logistyki – projekt będzie realizowany z udziałem dr Pawła Karczmarka z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w międzynarodowym konsorcjum z partnerami z Grecji, Rumunii i Turcji.

Lista wszystkich projektów rekomendowanych do finansowania w konkursie CHIST-ERA Call 2017

Jednocześnie zachęcamy do składania wniosków na międzynarodowe projekty badawcze w nowym konkursie CHIST-ERA Call 2018, obejmującym następujące zakresy tematyczne:

  • Analog Computing for Artificial Intelligence
  • Smart Distribution of Computing in Dynamic Networks

Termin składania wniosków skróconych tzw. pre-proposals upływa 15 stycznia 2019 r.

Szczegółowe informacje o konkursie: CHIST-ERA Call 2018

Kontakt: