śr., 31/10/2018 - 14:44

Na podstawie uchwały komisji konkursowej, dyrektor Narodowego Centrum Nauki z dniem 1 listopada 2018 r. powołał dra Marcina Lianę na stanowisko zastępcy dyrektora Narodowego Centrum Nauki.