pt., 02/11/2018 - 09:53

Na grudzień 2018 r. zapowiedziano otwarcie kolejnego międzynarodowego konkursu JPI AMR (Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance) poświęconego oporności na antybiotyki.

Oporność na antybiotyki (AMR) stała się jednym z głównych światowych wyzwań w zakresie zdrowia i rozwoju w XXI wieku. Zagrożenie związane z antybiotykoopornością jest powiązane ze słabo rozwiniętymi systemami ochrony zdrowia ludzi i zwierząt; zróżnicowaniem sposobów produkcji, przetwarzania i konsumpcji żywności; bezpieczeństwem żywnościowym; wyzwaniami związanymi z wodą, higieną i warunkami sanitarnymi; oraz z globalnym przepływem osób i towarów.

W odpowiedzi na te wyzwania, JPI AMR ogłosi konkurs na innowacyjne projekty badawcze w zakresie nowych lub ulepszonych strategii diagnostyki i nadzoru oraz narzędzi, technologii i metod, które mogą być wykorzystane do pomocy w diagnozowaniu zakażeń AMR w warunkach klinicznych i weterynaryjnych lub w procesach nadzoru i wykrywania oporności na antybiotyki u ludzi, zwierząt i w środowisku naturalnym. Szanse na finansowanie będą miały zwłaszcza projekty uwzględniające możliwość zastosowania opisanych strategii i narzędzi na obszarach geograficznych, w których ryzyko i obciążenia związane z opornością na antybiotyki są największe, np. w krajach o niskim i średnim dochodzie (LMIC) w Azji i Afryce. Projekty powinny stosować podejście One Health, tam gdzie jest to istotne. Prognozowany budżet całego konkursu wynosi ok. 20 milionów euro.

Wzorem lat ubiegłych nabór wniosków będzie dwuetapowy – termin składania wniosków wstępnych (pre-proposal) to luty 2019 r.; wnioski pełne (full proposal) należy składać do czerwca 2018 r.

Informacje dodatkowe dostępne są na stronie JPI AMR https://www.jpiamr.eu/coming-soon-call-for-diagnostics-and-surveillance-africa-and-asia/

Udział polskich badaczy w konkursie będzie finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Rada NCN przeznaczyła na ten cel kwotę 500 000 Euro.


Kontakt:

dr Jerzy Frączek, tel. +48 12 341 9165; e-mail: jerzy.fraczek@ncn.gov.pl

Jolanta Palowska tel. +48 12 341 9139; e-mail: jolanta.palowska@ncn.gov.pl