pon., 10/06/2019 - 08:37

7 czerwca w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju odbyło się uroczyste podpisanie umowy Programu Badania w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG, w którym Narodowe Centrum Nauki pełni rolę operatora odpowiedzialnego za badania podstawowe, zaś Narodowe Centrum Badań i Rozwoju odpowiada za wdrażanie badań aplikacyjnych.

Umowę podpisali minister Jerzy Kwieciński i Olav Myklebust, Ambasador Królestwa Norwegii w Polsce. W uroczystości podpisania umowy wziął udział Dyrektor NCN profesor Zbigniew Błocki,  p.o. Dyrektora NCBR Wojciech Kamieniecki oraz reprezentujący darczyńców Eivind Hovden, Dyrektor Departamentu Międzynarodowego Norweskiej Rady Badań (Research Council of Norway). Umowę podpisano w obecności wiceminister Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak oraz Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej MNiSW Juliusza Szymczaka-Gałkowskiego.

Program Badania z alokacją ponad 129 mln euro ma na celu wspieranie polskiej nauki, jej umiędzynarodowienie oraz zintensyfikowanie współpracy pomiędzy nauką, biznesem i społeczeństwem. 40% środków jest przeznaczone na wspieranie badań podstawowych, w ramach trzech planowanych konkursów: GRIEG na wspólne polsko-norweskie projekty badawcze we wszystkich dziedzinach nauk, IDEALAB na innowacyjne, przełomowe projekty badawcze w zdefiniowanym temacie „Postępowanie w obliczu zagrożeń” oraz realizowany w formule małych grantów mobilnościowy konkurs POLS dla przyjeżdżających do Polski naukowców, chcących prowadzić badania w polskich instytucjach badawczych i przedsiębiorstwach.

Jak podkreślił Dyrektor Zbigniew Błocki, „NCN jako operator programu Badania Podstawowe stawia sobie za cel wspieranie doskonałych naukowo projektów, umiędzynarodowienie polskiej nauki oraz zwiększenie jej transparentności i otwartości. Działając zgodnie z najlepszymi praktykami światowymi, Narodowe Centrum Nauki przyczynia się do zwiększania jakości i efektywności badań podstawowych.”

Podpisanie umowy Programu Badania umożliwia ogłoszenie już w najbliższym czasie konkursów GRIEG oraz IDEALAB. Zachęcamy do śledzenia strony NCN, gdzie wkrótce pojawią się informacje dotyczące oferty konkursowej w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich.

Więcej informacji

Galeria zdjęć z podpisania umowy