śr., 26/06/2019 - 14:08

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące konkursów GRIEG i IdeaLab, ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki w dniu 17-go czerwca br., które odbędzie się w Krakowie w poniedziałek 8. lipca o godz. 11.00 w siedzibie PAU przy ulicy Sławkowskiej 17. Przewidywany czas spotkania to ok. 4 godzin, z przerwą kawową pomiędzy dwiema 1,5 godzinnymi sesjami dotyczącymi konkursów GRIEG i IdeaLab oraz lunchem na zakończenie spotkania.

Spotkanie poprowadzą pracownicy Zespołu ds. Funduszy Norweskich. Przedstawione zostaną ogólne informacje dotyczące założeń i celów programu Badania oraz bardziej szczegółowe informacje dla potencjalnych wnioskodawców i partnerów w polsko-norweskim konkursie GRIEG. W części dedykowanej konkursowi IdeaLab zostanie przedstawiona nowatorska, warsztatowa formuła powstawania partnerskich projektów w zdefiniowanym temacie „Postępowanie w obliczu zagrożeń”, ze szczególnym uwzględnieniem etapów procedury konkursowej (wybór uczestników warsztatów, 5-dniowe warsztaty, składanie pełnego wniosku w OSF).

Ze względów organizacyjnych liczba uczestników jest ograniczona. Zastrzegamy możliwość kwalifikacji w sposób umożliwiający obecność przedstawicieli instytucji z różnych ośrodków akademickich. Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny. Narodowe Centrum Nauki nie refunduje kosztów dojazdu na spotkanie ani noclegu.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 3-go lipca br. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Zwracamy uwagę, że wysłanie formularza nie stanowi potwierdzenia udziału. Zaproszeni uczestnicy otrzymają potwierdzenie uczestnictwa drogą mailową wraz z informacjami organizacyjnymi. W razie pytań prosimy o kontakt mailowy pod adresem norway.grants@ncn.gov.pl.

NCN jest operatorem Programu Badania Podstawowe, na który przeznaczone jest 40% środków z alokacji ponad 129 mln euro na wspieranie polskiej nauki. Budżet programu Badania pochodzi w 85% od darczyńców (100 mln euro z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 i 10 mln euro z Mechanizmu Finansowego EOG 2014 - 2021), zaś 15% stanowi dofinansowanie krajowe z budżetu państwa. Na finansowanie projektów w konkursach GRIEG i IdeaLab przeznaczono kwotę 41 774 118 euro.