pon., 05/08/2019 - 12:29

Zapraszamy do zgłaszania się na warsztaty organizowane w ramach konkursu IdeaLab Managing Threats, które odbędą się w dniach 21-25 października br. w okolicach Krakowa. Do udziału mogą się zgłaszać naukowcy z Polski, Norwegii, Liechtensteinu oraz Islandii. Celem warsztatów jest opracowanie koncepcji interdyscyplinarnych projektów badawczych realizowanych we współpracy z partnerami z Polski, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu, z których najlepsze zostaną sfinansowane przez NCN. W projektach będzie można zaplanować środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, koszty aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Tematyka konkursu IdeaLab dotyczy wyzwań dla społeczeństwa europejskiego wynikających ze współcześnie zachodzących złożonych procesów, takich jak globalizacja, zmiany technologiczne, zmiany klimatu i środowiska naturalnego, przemiany demograficzne, fale migracji, brak stabilności geopolitycznej. Szerszy opis tematu oraz inne informacje na temat konkursu znajdują się tutaj.

Do zapisów zachęcamy zarówno naukowców z nauk humanistycznych i społecznych, jak i nauk o życiu oraz ścisłych i technicznych. Innowacyjna formuła konkursu IdeaLab powinna w szczególności zainteresować osoby, które lubią podejmować działania kreatywne i innowacyjne, posiadają wysokie kompetencje komunikacyjne i lubią pracę zespołową, a także angażują się chętnie w działalność upowszechniającą wyniki badań w społeczeństwie. Zgłoszenia można przesyłać do 19 sierpnia, wyłącznie elektronicznie poprzez stronę https://idealab.ncn.gov.pl, na której znajdują się formularze i instrukcja wypełnienia.

W dniu 13 sierpnia będzie okazja do zadania pracownikom NCN pytań dotyczących konkursu IdeaLab podczas czatu informacyjnego na stronie https://ncn.clickmeeting.com/idealab. Pytania będzie można zadawać w godzinach od 11.00 do 14.00. Wystarczy podać imię lub nick i adres e-mail, żeby się zalogować. Czat będzie otwarty dla naukowców z Polski, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu i będzie prowadzony w języku angielskim.