czw., 22/08/2019 - 09:48

Z przyjemnością informujemy, że w międzynarodowym konkursie poświęconym technologiom informacyjnym oraz komunikacyjnym pn. CHIST-ERA Call 2018, wyłoniono 10 przedsięwzięć badawczych o łącznym budżecie prawie 9 milionów euro.

Badania prowadzone będą w ramach tematów:

  • Analog Computing for Artificial Intelligence,
  • Smart Distribution of Computing in Dynamic Networks.

Wśród nagrodzonych projektów znalazły się dwa, które będą realizowane z udziałem zespołów naukowych z Polski:

  • AIR: Analogowy układ scalony VLSI do inteligentnej analizy danych pozyskiwanych z radarów krótko- i średnio-falowych – projekt będzie realizowany z udziałem prof. Krzysztofa Ślota z Politechniki Łódzkiej w międzynarodowym konsorcjum z partnerami z Finlandii i Francji;
  • UNICO: Impulsowe sieci neuronowe do urządzeń o niskim poborze mocy – projekt będzie realizowany z udziałem dr Michała Markiewicza z Uniwersytetu Jagiellońskiego w międzynarodowym konsorcjum z partnerami z Francji, Kanady i Szwajcarii.

Lista wszystkich projektów rekomendowanych do finansowania w konkursie CHIST-ERA Call 2018.


Jednocześnie zachęcamy do składania wniosków na międzynarodowe projekty badawcze w nowym konkursie CHIST-ERA Call 2019, obejmującym następujące zakresy tematyczne:

  • Explainable Machine Learning-based Artificial Intelligence
  • Novel Computational Approaches for Environmental Sustainability

Konkurs zostanie ogłoszony w październiku 2019 r. Wstępne informacje dostępne są na stronie CHIST-ERA Call 2019.


Kontakt:

  • dr Anna Wieczorek, anna.wieczorek@ncn.gov.pl, +48 12 341 9164
  • Marlena Wosiak, marlena.wosiak@ncn.gov.pl, + 48 12 341 9093