pt., 20/12/2019 - 12:08

Trzynastego grudnia w siedzibie Narodowego Centrum Nauki odbyło się drugie spotkanie pod roboczą nazwą „Okrągły stół”, podczas którego przedstawiciele środowiska naukowego oraz NCN debatowali nad ułatwieniem współpracy między Centrum a naukowcami.

Celem spotkania była analiza procesów wnioskowania o granty, ich realizacji i rozliczania oraz identyfikacja tych obszarów, w których ze względu na obowiązujące przepisy prawa albo ze względu na przyjętą przez NCN politykę istnieją wymagania niepotrzebnie utrudniające lub wydłużające postępowanie. Uważnie przyjrzano się zwłaszcza tym zapisom regulaminów, procedur i umów, które powodują konieczność podjęcia nadmiarowych działań administracyjnych przez samych naukowców lub jednostki.

W spotkaniu wzięli udział zaproszeni polscy naukowcy oraz reprezentacja władz jednostek naukowych, którzy wcześniej zgłaszali do NCN swoje postulaty dotyczące pożądanych zmian. Po zebraniu doświadczeń oraz sugestii dyrektor, kierownictwo Rady oraz kierownicy komórek NCN zajmujących się obsługą grantów wraz z zaproszonymi gośćmi zastanawiali się nad tym, co można usprawnić i ulepszyć w procesie oceny wniosków i administracji projektami. Debatowano m.in. nad zmianami w zakresie konstrukcji wniosków oraz procesu oceny wniosków, oferty konkursowej, sprawozdawczością, konstruowaniem kosztorysów oraz rozliczaniem projektów.

Nad częścią proponowanych podczas spotkania tematów już od dłuższego czasu trwają w NCN intensywne dyskusje, np. o wsparciu polskich naukowców w zdobywaniu grantów ERC.