pt., 03/01/2020 - 14:34

Dofinansowanie badań naukowych mogą otrzymać laureaci tegorocznej edycji programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) Polskie Powroty dzięki grantom z Narodowego Centrum Nauki (NCN).

Granty na badania podstawowe to dodatkowe finansowanie najlepszych  projektów, jakie zostaną wyłonione w tegorocznej edycji programu Polskie Powroty, do wykorzystania w ciągu pierwszych 18 miesięcy realizacji projektu przez powracającego do kraju naukowca i jego zespół projektowy. Ich przyznanie jest możliwe dzięki porozumieniu o współpracy, jakie we wrześniu 2019 r. zawarły dwie agencje podlegające Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Drugiego stycznia br. NAWA i NCN zawarły aneks do porozumienia, który mówi o współpracy w realizowaniu programu Polskie Powroty. Porozumienie oraz aneks w imieniu NAWA podpisał dyrektor Łukasz Wojdyga, w imieniu NCN – dyrektor prof. Zbigniew Błocki.

- Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej wspiera mobilność akademicką oraz umiędzynarodowienie polskich uczelni i instytutów. Dzięki współpracy z Narodowym Centrum Nauki możemy w jeszcze większym stopniu odpowiedzieć na oczekiwania badaczy, przyczyniając się do rozwoju ich indywidualnych karier naukowych oraz wzrostu potencjału polskich ośrodków akademickich i naukowych. Szczególne znaczenie ma to w programie Polskie Powroty, w którym wspieramy naukowców, którzy po latach pobytu za granicą zdecydują się realizować swoje ambitne projekty badawcze w kraju – mówi Łukasz Wojdyga, dyrektor NAWA.

W tym roku – 7 stycznia – zostanie ogłoszona trzecia edycji programu Polskie Powroty. Program kontynuowany jest przez NAWA od 2018 r. Jego celem jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do Polski i podjęcie przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach i instytutach naukowo-badawczych. W ramach programu NAWA finansuje wynagrodzenie powracającego naukowca wraz z kosztami pracodawcy; wynagrodzenia dla członków grupy projektowej wraz z kosztami pracodawcy; koszty przesiedlenia i adaptacji miejsca pracy. W tego rocznej edycji, dzięki grantowi NCN, dofinansowany zostanie także komponent badawczy projektu w wysokości do 200 tys. zł.

Wspieranie przyjazdów badaczy, którzy odnieśli sukces za granicą jest bardzo ważne dla rozwoju nauki w Polsce. Jestem przekonany, że dzięki podpisanemu właśnie aneksowi program Polskie Powroty, bogatszy o komponent badawczy, będzie jeszcze skuteczniej zachęcać najlepszych naukowców do podjęcia pracy w naszym kraju i umożliwi im stworzenie konkurencyjnych na arenie międzynarodowej zespołów badawczych – podkreśla prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN. – Nasza współpraca z NAWA rozwija się bardzo dobrze i mam nadzieję na jej kontynuację w przyszłości – dodaje prof. Błocki

Polskie Powroty to kolejny program w realizacji którego współpracują NAWA i NCN. We wrześniu ub.r. agencje ogłosiły wspólny konkurs na projekty badawcze realizowane przez doktorantów - PRELUDIUM BIS. NAWA finansuje w tym programie staż zagraniczny dla doktoranta realizującego projekt badawczy.

Celem współpracy NCN i NAWA jest tworzenie wspólnych form finansowania badań, mających zapewnić ciągłość i spójność prac badawczych, a także zwiększanie mobilności, która jest niezbędnym elementem na drodze do osiągania doskonałości naukowej i nawiązywania współpracy międzynarodowej. Rezultatem wspólnych działań tych dwóch instytucji będzie komplementarna oferta konkursowa, zapewniająca większą efektywność systemu grantowego.

Więcej o programie Polskie powroty


Łukasz Wojdyga, dyrektor NAWA, przemawia przed podpisaniem porozumieniaProf. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN, oraz Łukasz Wojdyga, dyrektor NAWA podpisują porozumienie o współpracyProf. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN, oraz Łukasz Wojdyga, dyrektor NAWA podpisują porozumienie o współpracyProf. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN, oraz Łukasz Wojdyga, dyrektor NAWA podpisują porozumienie o współpracyProf. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN, oraz Łukasz Wojdyga, dyrektor NAWA podpisują porozumienie o współpracyProf. Małgorzata Kossowska, przewodnicząca Rady przemawia po podpisaniu porozumieniadr hab. Sebastian Kołodziejczyk, prof. Małgorzata Kossowska, Jarosław Gowin, prof. Zbigniew Błocki, Łukasz WojdygaProf. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN, Jarosław Gowin, wiceprezes Rady Ministrów oraz Łukasz Wojdyga, dyrektor NAWA

Podpisanie porozumienia NCN-NAWA, 12 września 2019 r.