pon., 20/01/2020 - 14:10

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz wprowadzeniem zmian w strukturach organizacyjnych podmiotów realizujących granty NCN, pragniemy zwrócić uwagę na konieczność poinformowania Narodowego Centrum Nauki o wprowadzonych zmianach.

Podmioty, które otrzymały decyzję o przyznaniu finansowania na realizację projektów badawczych w konkursach OPUS 17 i PRELUDIUM 17 (33. edycja konkursowa) powinny zaktualizować swoje dane przed podpisaniem umowy. W takiej sytuacji należy zwrócić się do opiekuna projektu po stronie Centrum.

W przypadku realizowanych projektów badawczych, staży i stypendiów, kierownik projektu/stażysta/stypendysta będzie mieć możliwość zaktualizowania danych na etapie przygotowania raportu rocznego lub raportu końcowego z realizacji projektu badawczego/stażu/stypendium, poprzez zgłoszenie zmian do opiekuna projektu/stażu/stypendium w Centrum.