wt., 24/03/2020 - 15:05

Informujemy, że rozmowy kwalifikacyjne w konkursach ETIUDA 8 i SONATINA 4 ogłoszonych 16 grudnia 2019 r., zaplanowano w następujących terminach: ETIUDA 8 dla wszystkich dziedzin nauk: 1-3 lipca 2020 r., SONATINA 4 dla wszystkich dziedzin nauk: 13-14 lipca 2020 r.

Rozmowy kwalifikacyjne będą przeprowadzane bezpośrednio z wnioskodawcą w siedzibie NCN w Krakowie. Rozmowy przeprowadzane są w języku polskim lub angielskim do wyboru. W ramach spotkania przewidziana jest część na prezentację badań przez wnioskodawcę oraz czas na pytania od ekspertów wchodzących w skład komisji.

Koordynatorzy Dyscyplin przekażą bezpośrednio osobom zakwalifikowanym do II etapu konkursów szczegółowe informacje dotyczące rozmów, najpóźniej 14 dni przed ich terminami.

Niestawienie się na rozmowę kwalifikacyjną będzie traktowane jako rezygnacja z ubiegania się o finansowanie. NCN nie zwraca kosztów dojazdu oraz pobytu w Krakowie.

Na chwilę obecną nie przewidujemy prowadzenia II etapu konkursów całkowicie zdalnie. O wszelkich zmianach procedury poinformujemy w osobnym komunikacie.