wt., 28/04/2020 - 10:13

Uprzejmie informujemy, że w aktualnie otwartym konkursie sieci JPND, dotyczącym rozwoju technologii obrazowania i stymulacji mózgu w diagnostyce i leczeniu chorób neurodegeneracyjnych, wnioski międzynarodowe, które zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu oceny, mogą zostać rozszerzone o zespoły badawcze z Polski. Osoby zainteresowane dołączeniem do zespołów badawczych zakwalifikowanych do drugiego etapu proszone są o kontakt z dr Małgorzatą Zawiślak do dnia 12 maja 2020 r.

W przesłanej do NCN wiadomości, w której zadeklarują Państwo chęć uczestnictwa w konkursie, prosimy o załączenie klauzuli:

„Niniejszym wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych (imię i nazwisko oraz adres e-mail) Sekretariatowi Konkursu JPND Call 2020 (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. on behalf of Bundesministerium für Bildung und Forschung - DLR-PT/BMBF -Linder Hoehe, Koeln 51147, Niemcy) oraz liderom zespołów badawczych, których projekty zostały skierowane do drugiego etapu oceny w konkursie sieci JPND pt. Novel imaging and brain stimulation methods and technologies related to Neurodegenerative Diseases w celu umożliwienia mi wzięcia udziału w procedurze dołączania partnerów do zespołów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu.”

Przypominamy, że termin złożenia full-proposals upływa 30 czerwca 2020 r., zaś złożenia wniosku UNISONO w systemie ZSUN/OSF - 7 lipca 2020 r.