śr., 13/05/2020 - 09:57

Z przyjemnością informujemy, że cztery zespoły badawcze z Polski znalazły się wśród laureatów kolejnego konkursu organizowanego przez sieć NORFACE (New Opportunities for Research Funding Agency Co-operation in Europe). W konkursie Democratic governance in a turbulent age złożonych zostało 207 międzynarodowych wniosków badawczych. Finansowanie w wysokości ponad 17,8 miliona euro otrzymało 14 projektów.

Zwycięskie projekty, które będą realizowane z udziałem zespołów naukowych z Polski:

CrimScapes: Nawigowanie obywatelstwa w europejskich krajobrazach kryminalizacji. Kierownik polskiego zespołu: dr Agata Dziuban, Uniwersytet Jagielloński. Projekt realizowany będzie z udziałem partnerów z Finlandii, Francji i Niemiec.

UNDPOLAR: Poczucie zagrożenia, identyfikacja grupowa i rozłam: zrozumienie i próba modyfikacji postaw związanych z polaryzacją polityczną w europejskich demokracjach. Kierownik polskiego zespołu: dr Marta Marchlewska, Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Projekt realizowany będzie z udziałem partnerów z Belgii, Francji, Hiszpanii, Holandii i Wielkiej Brytanii.

THREATPIE: Zagrożenia i szanse związane ze zmianami zachodzącymi w środowisku informacji politycznej. Kierownik polskiego zespołu: prof. dr hab. Agnieszka Stępińska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Projekt realizowany będzie z udziałem partnerów z Belgii, Danii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec i Wielkiej Brytanii.

POPBACK: Ruch populistyczny, wycofywanie liberalnej demokracji i kryzys państwa prawa w Unii Europejskiej. Kierownik polskiego zespołu: prof. dr hab. Barbara Maria Błaszczyk, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Projekt realizowany będzie z udziałem partnerów z Austrii, Niemiec, Słowenii i Wielkiej Brytanii.

Więcej informacji oraz pełna lista projektów finansowanych w konkursie dostępne są na stronie sieci NORFACE.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!