czw., 01/10/2020 - 14:18

Informujemy, że na podstawie Uchwały Rady NCN nr 104/2020 z dnia 30 września 2020 r., nabór wniosków krajowych w konkursie CEUS-UNISONO zostanie zamknięty w dniu 31 grudnia 2020 r. o godz. 16:00.

UWAGA: we wnioskach krajowych, nad którymi prace zostaną rozpoczęte w systemie ZSUN/OSF od 30 września 2020 r. włącznie, możliwe jest zaplanowanie realizacji projektów badawczych przez polskie zespoły badawcze począwszy od 2022 r. W przypadku gdy decyzja Dyrektora NCN w sprawie przyznania finansowania zostanie wydana jeszcze w 2021 r., możliwe będzie ponoszenie kosztów prefinansowanych ze środków własnych wnioskodawcy przed podpisaniem umowy o finansowanie projektu między NCN, wnioskodawcą a kierownikiem projektu. Koszty te będą kwalifikowalne od dnia uprawomocnienia się decyzji dyrektora Centrum o przyznaniu środków finansowych do dnia zakończenia realizacji projektu badawczego.

Równocześnie przypominamy, że od momentu rozpoczęcia prac nad wnioskiem krajowym w systemie ZSUN/OSF polski zespół badawczy ma 45 dni kalendarzowych na wypełnienie i wysłanie wniosku do NCN. Po upływie tego terminu wniosek zostanie zablokowany do dalszej edycji. W takim przypadku, jeżeli polski zespół badawczy nie wysłał wniosku do NCN, należy założyć i wypełnić nowy wniosek w systemie ZSUN/OSF (przy czym w takich wnioskach krajowych możliwe jest zaplanowanie realizacji projektów badawczych przez polskie zespoły badawcze począwszy od 2022 r.).

Współpraca NCN z agencjami FWF, GAČR i ARRS w zakresie finansowania dwu- i trójstronnych projektów badawczych we wszystkich dyscyplinach nauki, planowanych do realizacji we współpracy zespołów z Polski, Austrii, Czech i Słowenii będzie kontynuowana w oparciu o procedurę agencji wiodącej począwszy od 2021 r. Więcej informacji zostanie opublikowanych na stronie NCN w grudniu 2020 r.