pt., 30/10/2020 - 08:06

Informujemy, że od dnia 2 listopada br. ulegną zmianie numery telefonów kontaktowych Informacji dla wnioskodawców oraz pracowników Działu Obsługi Wniosków, Działu Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców, Działu Rozliczania Projektów Badawczych, Staży i Stypendiów, Działu Współpracy Międzynarodowej oraz Zespołu ds. Funduszy Norweskich. Aktualny wykaz numerów będzie dostępny na stronie https://ncn.gov.pl/o-ncn/struktura. Kontakt z Informacją dla wnioskodawców będzie możliwy pod numerami: 532 083 796 lub 532 083 451. W przypadku pozostałych działów i zespołów możliwy jest kontakt mailowy.