pon., 23/11/2020 - 13:26

Członkowie Rady Narodowego Centrum Nauki, powołanej do wspierania wysokiej jakości badań naukowych w Polsce i budowania transparentnych standardów ich finansowania, od początku prawie dziesięcioletniej działalności NCN dbają, aby decyzje dotyczące finansowania projektów podejmowane były wyłącznie w oparciu o kryterium doskonałości naukowej, która jest płaszczyzną integrującą różnorakie tematycznie, metodologicznie i środowiskowo badania. Wypracowany przez NCN, wzorowany na sprawdzonych światowych standardach, system merytorycznej eksperckiej oceny wniosków zgłoszonych do konkursów, zapewnia równe traktowanie przedstawicieli wszystkich dyscyplin i respektowanie osiągniętych przez nich wyników badań, z poszanowaniem praw człowieka i zachowaniem autonomii naukowych dociekań.

Członkowie Rady są głęboko przekonani, że tylko takie postępowanie jest gwarancją budowania silnej autonomicznej nauki – tak bardzo dziś potrzebnej wobec wyzwań i kryzysów, przed którymi staje kraj i świat. Rada NCN jednomyślnie deklaruje kontynuowanie działań, które zapewnią apolityczność funkcjonowania nauki w Polsce.