czw., 18/02/2021 - 15:03

Prosimy o zapoznanie się z uzupełnieniem komunikatu Centrum z dn. 8 stycznia 2021 r. dotyczącego zasad dostarczania do NCN raportów rocznych za 2020 r. oraz innych dokumentów dot. realizowanych projektów badawczych.

Mając na celu zapewnienie efektywnego procedowania dokumentacji przekazywanej do Centrum, zwracamy się z prośbą o przesyłanie ww. dokumentacji na adres ESP Centrum (/ncn/SkrytkaESP) z podaniem każdorazowo w tytule przesyłki numeru projektu, którego ona dotyczy oraz o przesyłanie w jednej przesyłce dokumentacji dotyczącej tylko jednego projektu badawczego.