pt., 19/02/2021 - 09:02

Informujemy, że dziś zostaną wysłane decyzje dla wniosków, które nie spełniały wymagań formalnych w konkursie BEETHOVEN CLASSIC 4.

Przypominamy, że decyzje dyrektora NCN doręczane są wnioskodawcy w formie dokumentu elektronicznego na wskazany we wniosku adres elektroniczny.

  • W przypadku gdy wnioskodawcą jest podmiot, o którym mowa w art. 27 ust. 1 – 7 i 9 ustawy o NCN, decyzja dyrektora NCN będzie doręczana wyłącznie na wskazany we wniosku adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP ePUAP).
  • W przypadku braku decyzji należy sprawdzić poprawność podanego we wniosku adresu elektronicznego.
  • W przypadku podania błędnego adresu należy skontaktować się z p. Magdaleną Dobrzańską-Bzowską.