pon., 12/04/2021 - 12:07

Zapraszamy do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze pn. Recovery, Reneval and Resilience in a Post-Pandemic World (RRR Call 2021), ogłaszanym przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią Trans-Atlantic Platform (T-AP) for Social Sciences and Humanities.

Ogłoszenie konkursowe

Konkurs obejmuje 5 głównych obszarów tematycznych:

 1. zmniejszanie słabości i nierówności,
 2. budowanie odporniejszego, bardziej aktywizującego i zrównoważonego społeczeństwa,
 3. wspieranie demokratycznych rządów i zaangażowania politycznego,
 4. rozwijanie odpowiedzialnych i sprzyjających społeczeństwu innowacji cyfrowych oraz
 5. zapewnianie skutecznej i precyzyjnej komunikacji (w tym komunikacji medialnej).

Szczegółowy zakres tematyczny konkursu znajduje się w ogłoszeniu o konkursie na stronie sieci T-AP.

O finansowanie w konkursie mogą ubiegać się konsorcja międzynarodowe złożone z minimum 3 zespołów badawczych z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie, z obu stron Atlantyku (np. Polska-Kanada-Brazylia lub USA-Polska-Niemcy).


Kraje uczestniczące w konkursie:

 

 

 

 

Brazylia
(FAPESP)
Chorwacja 
(HRZZ)
Finlandia 
(AKA)
Francja 
(ANR)
Kanada
(FRQSC, IDRC, SSHRC)
Kolumbia 
(MINCIENCIAS)
Niemcy 
(BMBF/DLR-PT, DFG)
Polska 
(NCN)
Republika Południowej Afryki
(NRF)
USA
(NSF)
Szwajcaria 
(SNSF)
Wielka Brytania 
(UKRI-AHRC, UKRI-ESRC)

Proces składania wniosków:

UWAGA: Konkurs jest jednoetapowy, co oznacza, iż na poziomie międzynarodowym składane są wyłącznie wnioski pełne. Szczegółowa procedura składania wniosków na poziomie międzynarodowym zawarta jest w ogłoszeniu konkursowym na stronie sieci T-AP.

 • Poziom międzynarodowy:
  • obowiązkowy formularz Intention to Submit (ItS): formularz wypełnia i składa na stronie internetowej agencji FAPESP Lider projektu (Lead Principal Investigator), w imieniu całego konsorcjum, w terminie do 14 czerwca 2021 r. WAŻNE: złożenie formularza jest obowiązkowe, a wnioski dla których nie zostanie złożony ItS nie będą rozpatrywane.
  • wniosek pełny Full Proposal: przygotowanie pełnego wniosku wspólnego (Full Proposal) przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi w języku angielskim. Full Proposal składany jest przez Lidera projektu (Lead Principal Investigator), w imieniu całego konsorcjum w elektronicznym systemie obsługi wniosków agencji FAPESP (SAGE system).
 • Poziom krajowy:
  • polski zespół badawczy przygotowuje wniosek krajowy dotyczący polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF w terminie do 7 dni po upływie terminu składania pełnych wniosków wspólnych na poziomie międzynarodowym. Prosimy o zapoznanie się z procedurą składania wniosków do NCN.

Harmonogram konkursu:

 • Termin składania obowiązkowych formularzy Intention to Submit (ItS): 14 czerwca 2021 r.,
 • Termin składania pełnych wniosków wspólnych (Full Proposals): 12 lipca 2021 r.,
 • Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF: 19 lipca 2021 r.,
 • Wyniki konkursu: ostateczna decyzja w trakcie ustalania,
 • Początek realizacji zakwalifikowanych projektów: marzec 2022 r.

W konkursie sieci T-AP: RRR Call 2021 polski zespół badawczy może otrzymać środki na: wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokrycie innych kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego. Szczegółowe informacje o kosztach kwalifikowalnych planowanych przez polskie zespoły badawcze znajdują się w uchwale Rady NCN.

Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 600 tys. EUR.

Kurs EUR, po jakim należy wyliczyć budżet polskiej części projektu we wniosku wspólnym: 1 EUR = 4,5023 PLN.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią ogłoszenia.


W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu drogą e-mailową lub telefoniczną: