wt., 15/06/2021 - 14:04

Czy we wczesnej historii Ziemi – ponad 3,6 mld lat temu – Antarktyda, Grenlandia i Labrador były fragmentem jednego superkontynentu? Tę hipotezę bada prof. dr hab. inż. Monika Kusiak z Instytutu Geofizyki PAN, autorka projektu „Wspólny biegun – brakujący link pomiędzy Arktycznym i Antarktycznym zapisem wczesnej Ziemi”, finansowanego z konkursu GRIEG. Projekt prof. Moniki Kusiak zostanie zaprezentowany w trakcie konferencji promującej program Badania podstawowe, która odbędzie się już 17 czerwca.

W trakcie pierwszej części konferencji, która rozpocznie się o godz. 11.00, zaprezentowane zostaną także projekty:

  • „Przyswajanie polskiego i norweskiego oraz wiedzy o świecie przez dzieci jedno- i wielojęzyczne” dr hab. Ewy Marii Haman z Uniwersytetu Warszawskiego,
  • „Badanie mechanizmu regulacji nikotynowych receptorów acetylocholiny” dra Ákosa Nemecza z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W drugiej części spotkania odbędzie się ekspercki panel dyskusyjny poświęcony tematyce Open Access. Panel rozpocznie się o godz. 12.30 i potrwa do godz. 14:00. Wezmą w nim udział przedstawiciele polskiego i zagranicznego środowiska naukowego. Pełna lista prelegentów dostępna jest na stronie: https://ncn.wydarzeniaonline.pl/speakers Przewidziana została także sesja pytań i odpowiedzi. Rejestracja na konferencję możliwa jest tutaj.

Program Badania podstawowe

GRIEG, IdeaLab i POLS to konkursy zorganizowane w ramach programu Badania podstawowe, finansowanego z funduszy norweskich i funduszy EOG. Programem zarządza Narodowe Centrum Nauki, a partnerem po stronie darczyńców jest Norweska Rada Badań (Research Council of Norway).

Dwa pierwsze konkursy GRIEG i IdeaLab zostały ogłoszone w czerwcu 2019 r., cały program zakończy się w 2024 r. – Podsumowujemy pewien etap i wchodzimy w okres dojrzałej realizacji programu – mówi dr Marzena Oliwkiewicz-Miklasińska, kierownik Zespołu Funduszy Norweskich NCN.

Celem konkursu GRIEG jest wzmacnianie polsko-norweskiej współpracy naukowej, wspieranie rozwoju młodych naukowców oraz budowanie pozytywnego odbioru nauki w społeczeństwie. Obejmuje wszystkie dziedziny nauki, ze szczególnym uwzględnieniem badań polarnych i badań z zakresu nauk społecznych.

IdeaLab to konkurs na projekty realizowane przez zespoły naukowców, składające się z co najmniej jednego partnera polskiego oraz co najmniej jednego partnera z Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu. Tematyka projektów dotyczy wyzwań wynikających z takich procesów, jak globalizacja, zmiany technologiczne, zmiany klimatu i środowiska naturalnego, przemiany demograficzne, znaczące fale migracji i brak stabilności geopolitycznej.

POLS to program realizowany w formule małych grantów (Small Grant Scheme SGS), dla naukowców z całego świata, którzy chcą prowadzić badania w Polsce. – Poziom umiędzynarodowienia polskiej nauki wciąż jeszcze jest niesatysfakcjonujący, co przekłada się na stosunkowo niewielki, w porównaniu z krajami dojrzałej Unii, wskaźnik sukcesów w aplikowaniu o granty europejskie. Dzięki temu programowi mamy szansę tę sytuację zmienić – dodaje dr Oliwkiewicz-Miklasińska.

Z konkursu GRIEG finansowanych jest 28 grantów, w IdeaLab dofinansowanie przyznano trzem projektom, a w konkursie POLS do finansowania wybrano 39 projektów. Wnioski złożone w konkursach oceniane były przez międzynarodowe zespoły ekspertów.

Dodatkowe informacje o konkursach i ich laureatach: https://www.ncn.gov.pl/eeanorwaygrants/calls

Konferencja 17 czerwca odbędzie się online. Udział w niej wezmą m.in. pracownicy Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ambasady Królestwa Norwegii, Norweskiej Rady Badań, Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli oraz laureaci konkursów GRIEG, IdeaLab i POLS.