pon., 14/06/2021 - 13:05

W związku z ciągłym zainteresowaniem prowadzonymi przez Koordynatorów Dyscyplin NCN szkoleniami przedstawiamy kalendarz spotkań na kolejne 6 miesięcy. Ze względu na sytuację epidemiczną w Polsce wyjazdowe spotkania informacyjne pozostają nadal tymczasowo zawieszone, a zainteresowanym jednostkom proponujemy spotkania poświęcone ofercie konkursowej i trybie oceny wniosków w NCN prowadzone w formie webinariów.

KALENDARZ SZKOLEŃ – DRUGA POŁOWA 2021

Miesiąc Dzień
Lipiec

15.07. - ogólne dla wszystkich dyscyplin

Sierpień

-

Wrzesień 20.09. - NZ, 21.09. - ST, 22.09. - HS
Październik 12.10. - NZ, 14.10. - HS, 15.10. - ST
Listopad 18.11. - NZ, 19.11. - ST, 29.11. - HS 
Grudzień 6.12. - ST , 7.12. - NZ , 13.12. - HS

Informujemy, że zgłoszenia na dany miesiąc są przyjmowane do końca miesiąca poprzedzającego.

Jednostki naukowe, które chcą zorganizować spotkanie online dla swoich pracowników, proszone są o wybór jednego z proponowanych terminów (w formularzu prosimy wskazać jedynie miesiąc) i przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres: szkoleniadlanaukowcow@ncn.gov.pl

Pobierz formularz

Dołożymy starań, aby odpowiedzieć pozytywnie na jak największą liczbę zgłoszeń, jednakże z uwagi na ograniczenia systemowe nie możemy zagwarantować, że każda jednostka uzyska dostęp do szkolenia. Na decyzję wpłynie przede wszystkim liczba uczestników planowanego spotkania oraz kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem email: szkoleniadlanaukowcow@ncn.gov.pl oraz u p. dr Katarzyny Jareckiej-Stępień,

(w godzinach 10-12)