wt., 30/11/2021 - 10:35
Kod CSS i JS

Ponad 300 działań naukowych wyróżnionych w ostatnim naborze i niemal 700 ogółem – to efekty konkursu, w którym brać mogą naukowcy, którzy nie kierowali dotąd grantami NCN. Opublikowaliśmy ostatnią listę rankingową konkursu MINIATURA 5.

W konkursie MINIATURA 5 można było otrzymać grant na badania wstępne, pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze i konsultacyjne. Aplikacje przyjmowane były w trybie ciągłym – od maja do września. Listy zakwalifikowanych działań publikowaliśmy raz w miesiącu. Od dziś dostępna jest lista rankingowa wniosków, które zostały złożone we wrześniu.

Sfinansowane zostaną badania wstępne dotyczące m.in. zrozumiałości i dostępności tekstów w serwisach internetowych polskich urzędów centralnych oraz użytkowania terenów nadrzecznych w trzech największych miastach wschodniej Polski. Ostatnia lista laureatów obejmuje 321 nazwisk, a wartość wybranych działań wynosi 11,9 mln złotych. Przyznanie tak dużej liczby grantów było możliwe m.in. dzięki zwiększeniu finansowania NCN przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Konkurs na dobry początek

Jednym z celów konkursu MINIATURA jest poszerzenie grona laureatów konkursów NCN i zachęcenie do udziału w nich także badaczek i badaczy z ośrodków, które w mniejszym stopniu korzystają z oferty Centrum. Wnioski mogą składać naukowcy, którzy nie kierowali dotychczas projektami finansowanymi przez NCN ani nie byli laureatami konkursów na stypendia doktorskie lub staże.

W konkursie można było uzyskać finansowanie w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na działanie trwające do 12 miesięcy. O przyznanie środków mogli starać się naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 roku i mają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe. 

W 5. edycji Rada NCN zdecydowała o zwiększeniu budżetu konkursu o ponad 4 mln złotych ze względu na wysoki poziom wniosków, zwłaszcza tych z mniejszych ośrodków akademickich. Doświadczenia poprzednich edycji konkursu MINIATURA wskazują, że jego laureaci ubiegają się z sukcesem o granty w innych programach. Wśród laureatów konkursu OPUS, którego wyniki opublikowaliśmy przed kilkoma dniami jest 19 badaczek i badaczy, którzy kierowali wcześniej tylko grantem MINIATURA.

MINIATURA w liczbach

Wnioski złożone we wrześniu
Finansowanie w poszczególnych grupach nauk:

  • nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce: 90 działań o wartości 2 173 463 zł
  • nauki ścisłe i techniczne: 82 działania o wartości 2 977 355 zł
  • nauki o życiu: 149 działań o wartości 6 730 868 zł

MINIATURA 5 ogółem (wnioski złożone od maja do września)
Finansowanie w poszczególnych grupach nauk:

  • nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce: 193 działania o wartości 4 789 738 zł
  • nauki ścisłe i techniczne: 207 działań o wartości 7 871 798 zł
  • nauki o życiu: 294 działania o wartości 13 557 145 zł

We wrześniu złożono 949 wniosków, w całym konkursie – 1898 wniosków.
Współczynnik liczbowy sukcesu dla ostatniej listy wyniósł 33,82%.
Współczynnik sukcesu dla wszystkich wniosków złożonych w konkursie to 36,56%.

Decyzje

Dziś zostaną wysłane decyzje pozytywne oraz negatywne dla wniosków złożonych w konkursie MINIATURA 5 we wrześniu. Przypominamy, że decyzje wysyłane są w formie elektronicznej na wskazany we wniosku adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP ePUAP) wnioskodawcy. W przypadku braku decyzji należy sprawdzić poprawność adresu ESP podanego we wniosku. W przypadku podania błędnego adresu należy skontaktować się z opiekunem wniosku podanym w systemie ZSUN/OSF.