czw., 16/12/2021 - 13:41
Kod CSS i JS

Prezentujemy planowany harmonogram przeprowadzania przez Narodowe Centrum Nauki konkursów w 2022 r. Szczegółowe informacje na temat warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia poszczególnych konkursów zostaną umieszczone na stronie NCN po zatwierdzeniu odpowiednimi uchwałami Rady Narodowego Centrum Nauki.

W harmonogramie nie zostały ujęte konkursy wielostronne ogłaszane przez międzynarodowe sieci agencji finansujących badania naukowe, których NCN jest członkiem. Ogłoszenia o tych konkursach oraz ich zapowiedzi umieszczane są na stronach internetowych NCN w trakcie całego roku, zgodnie z decyzjami podejmowanymi przez uczestniczące w nich agencje.

Rodzaj konkursu 2022
Rozpoczęcie naboru wniosków Zakończenie naboru wniosków Rozstrzygnięcie konkursu (najpóźniej)
Weave-UNISONO nabór kontynuowany od 2021 r., ciągły, w terminach wynikających z harmonogramów agencji wiodących wyniki ogłaszane sukcesywnie, zgodnie z terminami decyzji podejmowanych przez agencje wiodące

MINIATURA 6*

nabór ciągły od 1 lutego do 31 lipca

OPUS 23

PRELUDIUM 21

POLONEZ BIS 2

15 marca 15 czerwca grudzień 2022 r.

SONATA BIS 12

MAESTRO 14

15 czerwca 15 września

marzec 2023 r.

OPUS 24 + Weave

PRELUDIUM BIS 4

SONATA 18

POLONEZ BIS 3

15 września 15 grudnia

OPUS 24, SONATA 18, POLONEZ BIS 3 – czerwiec 2023 r. 

Weave – w zależności od terminu zatwierdzenia wyników oceny NCN przez agencje partnerskie z innych krajów, najpóźniej w listopadzie 2023 r.

PRELUDIUM BIS 4 – maj 2023 r.

SONATINA 7

SHENG 3

15 grudnia 15 marca 2023 r.

SONATINA 7 – wrzesień 2023 r.

SHENG 3 – listopad 2023 r.

* termin ogłoszenia naboru może ulec zmianie. 


Harmonogram do pobrania