pon., 24/01/2022 - 10:46
Kod CSS i JS

W przypadku projektów, których realizacja zakończyła się po 31 grudnia 2015 r. lub które nadal są w trakcie realizacji*, odsetki bankowe można zwracać do NCN zbiorczo jednym przelewem, bez konieczności zwracania odsetek bankowych z każdego projektu z osobna.

Odsetki bankowe należy zwracać na następujący numer rachunku Centrum: 88 1130 1150 0012 1243 1420 0004. W tytule przelewu koniecznie należy zamieścić informację: „Odsetki bankowe”.

*UWAGA: nie dotyczy projektów finansowanych z funduszy EOG i funduszy norweskich (tj. projektów realizowanych w ramach konkursów POLS, GRIEG oraz IDEALAB), w których odsetki bankowe zwracane są w innym trybie, zgodnie z zapisami umowy.