śr., 02/02/2022 - 13:36
Kod CSS i JS

Komisja Europejska udostępniła wyniki pierwszych 23 konkursów Programu Ramowego Horyzont Europa.

Horyzont Europa to ogłoszony w ubiegłym roku, innowacyjny program wspierający badania i innowacje. Ma przyczynić się do walki ze zmianami klimatu, pomóc w osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju ONZ oraz stymulować konkurencyjność UE. Jego budżet na lata 2021-2027 wynosi ponad 95 mld euro.

Z 86 wniosków zakwalifikowanych do finansowania w pierwszych konkursach Horyzontu Europa, 11 realizowanych jest przez instytucje z Polski, co stanowi 12,79% ogólnej liczby finansowanych przedsięwzięć. Łączna wartość projektów wynosi 5,11 mln euro, a to plasuje nasz kraj na 13. miejscu wśród beneficjentów z Unii Europejskiej (pierwszym wśród krajów „nowej Unii” – UE-13)

Narodowe Centrum Nauki jest na drugim miejscu pod względem kwoty dofinansowania spośród polskich instytucji. Otrzymało 688 tysięcy euro. Liderem jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które uzyskało dotąd blisko 2,3 mln euro.

Wyniki dostępne na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego także w formie interaktywnej statystyki.