pt., 17/02/2023 - 09:14
Kod CSS i JS

W odpowiedzi na głosy środowiska naukowego konkurs PRELUDIUM BIS będziemy ogłaszać i rozstrzygać wcześniej niż w latach ubiegłych.

Konkurs PRELUDIUM BIS jest skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Jego celem jest wsparcie kształcenia doktorantów i finansowanie ich badań. Dzięki współpracy NCN i NAWA konkurs wspiera także mobilność międzynarodową młodych naukowców.

Dotąd odbyły się cztery edycje konkursu. Decyzją Rady NCN tegoroczna edycja PRELUDIUM BIS zostanie ogłoszona 15 czerwca, a nie jak dotychczas w połowie września. Dzięki temu wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości trzy miesiące wcześniej, do lutego 2024 roku (sam proces oceny będzie trwał, jak dotąd, maksymalnie pięć miesięcy).

Przesunięcie daty ogłoszenia i rozstrzygnięcia konkursu powinno usprawnić proces rekrutacji doktorantów do realizacji projektów i szkół doktorskich.

PRELUDIUM BIS został po raz pierwszy ogłoszony w 2019 roku. W dotychczasowych edycjach NCN sfinansowało realizację ponad 300 projektów.