pon., 14/03/2022 - 09:28
Kod CSS i JS

Europejska Rada ds. Badań (European Research Council) listę laureatów Starting Grants 2021 opublikowała 10 stycznia tego roku. Granty otrzymało ośmioro naukowców pracujących w polskich ośrodkach. O wyróżnionych naukowczyniach i naukowcach pisaliśmy w tekście Dobra edycja StG ERC.

W lutym grant z listy rezerwowej otrzymał także prof. Piotr Garbacz z Uniwersytetu Warszawskiego. Badacz jest chemikiem, zajmuje się oddziaływaniem jąder atomowych cząsteczek chiralnych z polem magnetycznym i elektrycznym. Jest laureatem dwóch grantów NCN – SONATA i OPUS. Europejska Rada ds. Badań przyznała mu finansowanie na projekt „Chirality-sensitive Nuclear Magnetoelectric Resonance” (NMER).

W marcu do grona laureatów konkursu dołączył prof. UAM dr hab. Michał Bogdziewicz z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Badacz zajmuje się ekologią lasów i biologią lat nasiennych. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji pokazujących złożoność procesów związanych z występowaniem lat nasiennych. W ostatnich dniach otrzymał jedno z najważniejszych wyróżnień na świecie dla biologów zajmujących się roślinami – Tansley Medal 2021 dla wybitnych naukowców na początku kariery. Europejska Rada ds. Badań sfinansuje jego projekt „Climate change impacts on trees reproduction”.

Biolog kierował lub kieruje pięcioma grantami Narodowego Centrum Nauki, w tym projektem sfinansowanym w konkursie UWERTURA, w ramach którego przygotowany został wniosek o grant ERC. Jak sam mówi, NCN pełni „kluczową rolę” w jego rozwoju naukowym. – Granty NCN pozwoliły mi na zbudowanie dorobku, który jest potrzebny, aby otrzymać grant ERC. Wiele eksperymentów i innych narzędzi badawczych, miałem okazje przećwiczyć i doskonalić w ramach projektów finansowanych przez NCN. Ważną rolę spełniła także NAWA. Część analityczna grantu ERC opiera się na umiejętnościach, które zdobyłem i ciągle zdobywam w ramach programu Bekkera – dodaje.