wt., 21/02/2023 - 14:24
Kod CSS i JS

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią EU Joint Programming Initiative ‘A Healthy Diet for a Healthy Life’ (JPI HDHL) ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze, których celem jest lepsze zrozumienie wpływu żywności na zdrowie, a następnie przełożenie uzyskanej wiedzy na programy, produkty, narzędzia i usługi umożliwiające konsumentom z całego świata prowadzenie zdrowego trybu życia.

Celem konkursu „New food resources and technologies to improve public health and food security” (FOODRETEC)” jest dofinansowanie najwyższej klasy, wyspecjalizowanych, międzynarodowych konsorcjów badawczych realizujących interdyscyplinarne projekty badawcze, których celem jest zdobycie wiedzy niezbędnej do przeprowadzenia trwałej zmiany diety człowieka na zdrowszą i bardziej zrównoważoną, przy jednoczesnym lepszym wykorzystaniu dostępnych zasobów.

O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z 3-6 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech różnych krajów biorących udział w konkursie: Austria, Francja, Irlandia, Norwegia, Polska, Rumunia. Projekty mogą trwać 36 miesięcy. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora, a zaplanowany przez polskich badaczy projekt musi spełniać kryterium badań podstawowych.

W konkursie JPI HDHL Call 2023 można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Wnioski wspólne sporządzone razem z partnerami zagranicznymi muszą zostać złożone w elektronicznym systemie składania wniosków sieci JPI HDHL do 21 kwietnia 2023 r. do godz. 15.00 CEST. Polski zespół musi złożyć do NCN wniosek krajowy za pośrednictwem systemu OSF do 28 kwietnia 2023 r.

Procedura oceny jest jednoetapowa, obejmuje ocenę wniosków wspólnych, z dodatkowym etapem odpowiedzi na uwagi recenzentów (tzw. rebuttal stage).

Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 000 EUR.