śr., 23/03/2022 - 10:44
Kod CSS i JS

Zapraszamy na webinaria dotyczące ogłoszonego 15 marca konkursu POLONEZ BIS 2. Webinaria mają na celu przybliżenie warunków programu oraz procedur związanych z udziałem w programie.

Na spotkaniach będzie można uzyskać odpowiedzi na takie pytania jak: jakie instytucje mogą przyjmować naukowców w ramach programu POLONEZ BIS? Kto może zgłosić się do programu? Czy NCN pomaga w znalezieniu instytucji która umożliwia realizację projektu?

POLONEZ BIS 2 współfinansowany przez Komisję Europejską i NCN w ramach grantu Marie Skłodowska-Curie COFUND, skierowany jest do naukowczyń i naukowców z zagranicy zainteresowanych rozwojem swoich karier w polskich instytucjach badawczych.

O finansowanie w programie mogą starać się badacze i badaczki, niezależnie od narodowości, tematu i dyscypliny naukowej.

Webinarium dla instytucji zainteresowanych goszczeniem badaczek i badaczy w ramach programu POLONEZ BIS odbędzie się 29 marca 2022 r. o godz. 10:00. Będzie prowadzone w języku polskim za pośrednictwem platformy Clickmeeting.

Rejestracja na spotkanie dla instytucji.

Webinarium dla wnioskodawców zainteresowanych udziałem w programie POLONEZ BIS 2 odbędzie się 5 kwietnia 2022 r. o godzinie 14:00. Będzie prowadzone w języku angielskim za pośrednictwem platformy Clickmeeting.

Rejestracja na spotkanie dla wnioskodawców.

Aby usprawnić przebieg przewidzianej podczas webinarium sesji Q&A, prosimy o zamieszczanie pytań dotyczących konkursu z wyprzedzeniem, w formularzach.

Więcej informacji na stronie programu POLONEZ BIS.