czw., 24/03/2022 - 13:40
Kod CSS i JS

W zawiązku z rosyjską inwazją na Ukrainę współpraca z jednostkami naukowymi w Rosji w ramach projektów finansowanych przez NCN powinna być zawieszona do odwołania.

Obecnie nie można składać wniosków do NCN, w których planuje się współpracę z rosyjską jednostką naukową.

Wnioski, które są w trakcie oceny i zaplanowano w nich współpracę z rosyjską jednostką naukową, będą rozpatrzone. W przypadku pozytywnej decyzji o finansowaniu, jeśli do osiągniecia celów projektu wymagana jest współpraca międzynarodowa, kierownik projektu powinien zmienić jednostkę, z którą będzie współpracował, na jednostkę z innego kraju niż Rosja.

W trwających projektach wszelka współpraca z rosyjskimi jednostkami naukowymi powinna być zawieszona. Wyjazdy na konferencje, warsztaty, wizyty naukowe w rosyjskich jednostkach oraz przyjazdy naukowców z Rosji realizowane w oparciu o współpracę między polskimi i rosyjskimi instytucjami, powinny być odwołane.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z opiekunem projektu lub informacją (informacja@ncn.gov.pl).