wt., 29/03/2022 - 09:13
Kod CSS i JS

8. edycja Dni NCN odbędzie się 11 i 12 maja w Białymstoku.

Dni Narodowego Centrum Nauki to wydarzenie cykliczne, odbywające się za każdym razem w innej części Polski. Jego celem jest zaprezentowanie oferty NCN badaczkom i badaczom pracującym w ośrodkach akademickich i naukowych w całym kraju oraz zachęcenie ich do udziału w konkursach organizowanych przez Centrum. Współorganizatorami tegorocznego wydarzenia będą instytucje naukowe z Podlasia – Uniwersytet w Białymstoku, Politechnika Białostocka, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku oraz Instytut Biologii Ssaków PAN z Białowieży. W programie wydarzenia przewidziano spotkanie dyrekcji i Rady NCN ze środowiskiem naukowym regionu i dyskusję na temat oferty grantowej NCN.

Rynek Kościuszki w Białymstoku, fot. Uniwersytet w BiałymstokuRynek Kościuszki w Białymstoku, fot. Uniwersytet w Białymstoku Chciałabym, by nasza aktywność i skuteczność w pozyskiwaniu grantów z NCN była coraz większa, dlatego cieszę się, że Dni Narodowego Centrum Nauki odbędą się właśnie w Białymstoku – mówi prof. Izabela Święcicka, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu w Białymstoku. Pani prorektor zwraca uwagę, że granty NCN „to bardzo ważne źródło finansowania polskiej nauki”. – Dla wielu młodych naukowców to szansa na pierwsze poważne badania w karierze. Ci bardziej doświadczeni mogą dzięki tym grantom podejmować nowe wyzwania i budować zespoły, także międzynarodowe – dodaje.

W trakcie Dni NCN odbędą się prezentacje laureatów grantów, spotkania informacyjne o konkursach krajowych i międzynarodowych NCN, otwartej nauce i polityce NCN w tym zakresie oraz o zarządzaniu danymi badawczymi. Część zajęć będzie miała charakter bardzo praktyczny. Odbędzie się pięć warsztatów dla wnioskodawców i pracowników administracji uczelni i instytutów naukowych. – W trakcie szkoleń wyjaśnimy, jak przebiega ocena wniosków w NCN, w jaki sposób składać projekty, żeby osiągnąć sukces i co zrobić, żeby rozliczyć grant – mówi dr Marcin Liana, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Nauki.

Szczegółowy program Dni NCN zostanie opublikowany na początku kwietnia. Spotkania będą odbywały się na uczelniach będących współorganizatorami wydarzenia. Część spotkań będzie miała charakter otwarty, na niektóre będzie uruchomiona wcześniejsza rejestracja.

Dni NCN odbywają się od 2013 roku. Poprzednie edycje odbyły się m.in. w Katowicach, Lublinie, Olsztynie i Gdańsku, a ostatnia – w 2019 roku w Łodzi. Spotkanie w Białymstoku początkowo miało się odbyć w 2020 roku, zostało jednak odwołane z powodu pandemii.