czw., 31/03/2022 - 10:44
Kod CSS i JS

Przedstawiamy terminy rozmów kwalifikacyjnych w konkursie SONATINA 6, ogłoszonym 15 grudnia 2021.

Rozmowy odbędą się w następujących terminach:

Nauki o Życiu:

11-12 lipca

Nauki Ścisłe i Techniczne:

13-14 lipca

Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce:

13-14 lipca

Rozmowy kwalifikacyjne będą przeprowadzane bezpośrednio z kierownikiem projektu w siedzibie NCN w Krakowie, w języku angielskim.

W ramach spotkania przewidziana jest część na prezentację badań przez kierownika projektu oraz czas na pytania od ekspertów wchodzących w skład komisji.

Koordynatorzy Dyscyplin przekażą bezpośrednio osobom zakwalifikowanym do II etapu konkursów szczegółowe informacje dotyczące rozmów, najpóźniej 14 dni przed ich terminami.

Niestawienie się na rozmowę kwalifikacyjną będzie traktowane jako rezygnacja z ubiegania się o finansowanie. NCN nie zwraca kosztów dojazdu oraz pobytu w Krakowie.