pon., 16/05/2022 - 13:16
Kod CSS i JS

Zapraszamy na dzień informacyjny dotyczący ERC Mentoring Initiative – inicjatywy skierowanej do naukowczyń i naukowców, którzy planują wziąć udział w konkursach European Research Council.

W programie mogą brać udział badaczki i badacze z państw osiągających dotychczas mniejsze sukcesy w konkursach ERC, w tym z Polski. Powstała baza mentorów składająca się z naukowców, którzy wcześniej zasiadali w panelach oceniających ERC oraz laureatów konkursów ERC, a których zadaniem jest wsparcie badaczy biorących udział w konkursach ERC w procesie przygotowania wniosków. NCN umożliwia grantobiorcom sfinansowanie kosztów udziału w inicjatywie ze środków już realizowanych projektów krajowych.

Podczas dnia informacyjnego zostaną przedstawione główne założenia i zasady działania ERC Mentoring Initiative.

Data i czas: 19 maja 2022, godz. 10:00 – 12:00

Spotkanie odbędzie się w formule online. Organizatorem spotkania jest Krajowy Punkt Kontaktowy działający przy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Rejestracja jest możliwa na stronie KPK.