śr., 22/06/2022 - 12:25
Kod CSS i JS

153 naukowców z 37 krajów złożyło w konkursie POLONEZ BIS 2 wnioski o finansowanie projektów badawczych w instytucjach przyjmujących w całej Polsce.

Otrzymaliśmy 42 (27%) wnioski z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych, 78 (51%) z zakresu nauk ścisłych i technicznych oraz 33 (22%) z dziedziny nauk o życiu.

Wnioski przejdą teraz ocenę formalną, a następnie zostaną skierowane do oceny merytorycznej przez niezależnych międzynarodowych ekspertów i recenzentów. Ostateczne wyniki konkursu będą znane na początku grudnia 2022 r.

NCN może kontaktować się z wnioskodawcami w czasie oceny formalnej i po zakończeniu każdego etapu oceny, dlatego prosimy wnioskodawców o sprawdzanie swoich skrzynek pocztowych podanych we wnioskach do NCN.

Jeśli z jakiegoś powodu nie zdążyli Państwo przygotować wniosku w tym naborze, zachęcamy do aplikowania w kolejnej edycji POLONEZ BIS 3, której otwarcie planowane jest na 15 września 2022 r.

Kontakt: polonez@ncn.gov.pl.

O programie POLONEZ BIS

Program POLONEZ BIS, współfinansowany przez Komisję Europejską i NCN w ramach grantu Marie Skłodowska-Curie COFUND, jest skierowany do naukowczyń i naukowców z zagranicy zainteresowanych rozwojem swoich karier w polskich instytucjach badawczych. POLONEZ BIS nie jest zwykłym grantem, a wszechstronnym programem integrującym badania, staże w instytucjach pozaakademickich oraz szkolenia rozwijające kompetencje miękkie.

W pierwszym konkursie POLONEZ BIS zrekrutowano 50 naukowców i naukowczyń z całego świata. 15 września ruszy trzeci, ostatni konkurs, który potrwa do 15 grudnia 2022 roku. Laureaci programu przyjadą do Polski na 24 miesiące, aby prowadzić tu badania podstawowe w wybranych przez siebie instytucjach publicznych lub prywatnych. Program gwarantuje im zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy oraz dodatkowe fundusze na realizację własnych projektów badawczych.

O finansowanie w programie mogą starać się badacze i badaczki niezależnie od narodowości, tematu i dyscypliny naukowej. Wnioski mogą składać naukowcy, którzy mają doktorat lub przynajmniej czteroletnie pełnoetatowe doświadczenie badawcze i w ciągu trzech lat przed dniem ogłoszenia konkursu przynajmniej dwa lata mieszkali i pracowali poza Polską. Wybór tematu i dyscypliny naukowej należy do kandydatów, którzy wnioskują wspólnie z instytucjami przyjmującymi w Polsce – swoimi przyszłymi pracodawcami. W ramach programu POLONEZ BIS do Polski przyjedzie 120 osób.