pon., 27/06/2022 - 13:07
Kod CSS i JS

Narodowe Centrum Nauki przypomina, że podmiot, w którym realizowany jest projekt badawczy, jest zobowiązany do uzgodnienia z kierownikiem projektu zagospodarowania co najmniej 25% kwoty środków finansowych wynikających z faktycznie naliczonych w projekcie pozostałych kosztów pośrednich. Wydatki poniesione w ramach tej kwoty muszą spełniać cechy kwalifikowalności wynikające z regulacji konkursowych oraz z umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego.