pt., 01/07/2022 - 12:09
Kod CSS i JS

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło nabór kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki. Warunki zgłaszania kandydatów oraz szczegóły dotyczące sposobu składania zgłoszeń opisane są na stronie Ministerstwa. Zgłoszenia będą przyjmowane pocztą oraz poprzez ePUAP do 29 lipca 2022 r.

Rada Narodowego Centrum Nauki składa się z 24 naukowców reprezentujących różne dyscypliny nauki. Do jej podstawowych zadań należy określanie priorytetowych obszarów badań podstawowych zgodne ze strategią rozwoju kraju, warunków przeprowadzania konkursów na projekty badawcze i wysokości środków na nie przeznaczonych, a także ogłaszanie konkursów na stypendia doktorskie i staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. Rada wybiera również członków zespołów ekspertów oceniających wnioski o finansowanie projektów badawczych i ogłasza konkursy na stanowisko dyrektora NCN. Członkowie Rady NCN wybierani są na czteroletnie kadencje, a połowa składu Rady wymienia się co dwa lata.