pon., 11/07/2022 - 07:38
Kod CSS i JS

Mamy już szósty komponent badawczy zakwalifikowany do finansowania przez NCN w ramach współpracy z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej przy programie „Polskie Powroty 2021”. Badania poprowadzi  dr inż. Sławomir Porada z Politechniki Wrocławskiej, a będą one dotyczyć wykorzystania elektrochemii do selektywnej demineralizacji wody, usuwania dwutlenku węgla oraz do pozyskiwania nośników energii. Budżet przeznaczony na realizację komponentu to prawie 177 tys. zł.

Zobacz listę rankingową

Program „Polskie Powroty 2021” został ogłoszony przez NAWA 14 maja 2021 r. Daje on wyróżniającym się polskim naukowcom, którzy pracują za granicą, możliwość powrotu do kraju i prowadzenia badań w polskich jednostkach naukowych.

We wnioskach składanych do NAWA badacze mogli zaplanować komponent badawczy obejmujący badania podstawowe, który jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Zespół oceniający NAWA wyłonił w tej edycji konkursu łącznie 11 projektów, spośród których 9 spełnia ten warunek.

Przed rozpoczęciem realizacji projektów naukowcy, którzy zaplanowali komponenty badawcze, są zobligowani do złożenia do NCN wniosków o ich finansowanie. Wnioski podlegają w NCN wyłącznie ocenie formalnej.

Nabór wniosków o finansowanie komponentów badawczych jest prowadzony w sposób ciągły w okresie od wydania przez NAWA decyzji o przyznaniu finansowania w programie „Polskie Powroty 2021” do złożenia ostatniego wniosku zawierającego komponent badawczy, zakwalifikowanego przez NAWA do finansowania.

Rada NCN przeznaczyła na realizację komponentów badawczych w ramach programu „Polskie Powroty 2021” 3 mln zł.