śr., 13/07/2022 - 11:11
Kod CSS i JS

15 lipca w Katowicach odbędzie się ogólnoeuropejska konferencja EuroScience Open Forum 2022 Katowice Regional Site. 

Podczas wydarzenia Narodowe Centrum Nauki, wspólnie z Uniwersytetem Śląskim, organizuje panel Be Open – Be Scientist! The global transformation of science, który dotyczył będzie otwartej nauki. Eksperci, decydenci oraz praktycy przedstawią sytuację otwartej nauki w perspektywie europejskiej i krajowej, oraz codzienną rzeczywistość akademicką. Będą rozmawiać o rozwiązaniach systemowych wspierających open science oraz pomysłach, jak przekształcić środowisko akademickie we wspólnotę opartą na otwartości i kulturze dzielenia się osiągnięciami naukowymi.

Wśród panelistów są przedstawiciele UNESCO, cOAlition S, Komisji Europejskiej, Science Europe, EOSC Future, reprezentanci narodowych agencji finansujących badania i uczelni, jak również organizacje wspierające ich wysiłki oraz instytucje otoczenia uniwersytetu. NCN reprezentował będzie prof. Zbigniew Błocki, dyrektor Centrum.

Program wydarzenia z listą panelistów

Rejestracja na spotkanie trwa do 13 lipca 2022 r., do końca dnia.