pon., 19/09/2022 - 15:27
Kod CSS i JS

W agencjach partnerskich trwają nabory wniosków w konkursie Weave-UNISONO. Prosimy polskie zespoły badawcze o zwrócenie uwagi na terminy oraz zasady przygotowywania wniosków wspólnych i krajowych.

 1. W konkursie Weave-UNISONO, w przypadku projektów badawczych, dla których wnioski wspólne zostaną złożone do szwajcarskiej agencji SNSF jako agencji wiodącej do 3 października 2022 r., wnioski krajowe do NCN należy wysłać w OSF  w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego do SNSF, nie później niż do 10 października 2022 r.
 2. Od momentu rozpoczęcia prac nad wnioskiem krajowym w systemie OSF polski zespół badawczy ma 45 dni kalendarzowych na wypełnienie i wysłanie wniosku do NCN. Po upływie tego terminu wniosek zostanie zablokowany do edycji. W takim przypadku, jeżeli polski zespół badawczy nie wysłał wniosku do NCN, należy założyć i wypełnić nowy wniosek w systemie OSF. Może to wpłynąć na planowanie we wniosku krajowym budżetu na realizację zadań badawczych przez polskie zespoły badawcze (patrz pkt. 3 i 4).

  UWAGA: Termin 45 dni dotyczy wyłącznie ważności formularza wniosku krajowego, nad którym rozpoczęto prace w systemie OSF. Wnioski krajowe w ramach programu Weave-UNISONO należy wysłać do NCN poprzez system OSF, w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego do agencji wiodącej, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych.

 3. We wnioskach krajowych, nad którymi prace zostaną rozpoczęte w systemie OSF:
  • do dnia 30 września 2022 r. (włącznie) – możliwe jest zaplanowanie realizacji projektów badawczych przez polskie zespoły badawcze począwszy od 2023 r.

   Lata kosztorysu w zależności od czasu realizacji projektu będą obejmować:

   • 2023-2024 dla projektów dwuletnich,
   • 2023-2024-2025 dla projektów trzyletnich,
   • 2023-2024-2025-2026 dla projektów czteroletnich;
  • od dnia 1 października 2022 r. (włącznie) – możliwe jest zaplanowanie realizacji projektów badawczych przez polskie zespoły badawcze począwszy od 2024 r.

   Lata kosztorysu w zależności od czasu realizacji projektu będą obejmować:

   • 2024-2025 dla projektów dwuletnich,
   • 2024-2025-2026 dla projektów trzyletnich,
   • 2024-2025-2026-2027 dla projektów czteroletnich.
 4. W przypadku wniosków wspólnych składanych do agencji wiodących, w których zaplanowano kosztorysy zespołów polskich od roku 2023, należy upewnić się, że:
  • prace nad wnioskiem krajowym w systemie OSF zostaną rozpoczęte przed 30 września 2022 r.;
  • wniosek krajowy zostanie wysłany do NCN w ciągu 45 dni od rozpoczęcia nad nim prac w systemie OSF.

  Jeśli prace nad wnioskiem krajowym w OSF zostaną rozpoczęte przed 30 września 2022 r., z realizacją projektu zaplanowaną począwszy od 2023 r., a wniosek krajowy nie zostanie wypełniony i wysłany w ciągu 45 dni od rozpoczęcia nad nim pracy w OSF, to konieczne będzie rozpoczęcie prac nad nowym wnioskiem. W nowym wniosku krajowym (ze względu na to, że prace nad nim w systemie OSF rozpoczną się po 1 października 2022 r.) możliwe będzie zaplanowanie realizacji projektu badawczego począwszy od 2024 r. Jeśli wcześniej do agencji wiodącej złożony został projekt zakładający rozpoczęcie finansowania w  2023 r., spowoduje to niespójność między informacjami ujętymi we wniosku krajowym z danymi zawartymi we wniosku wspólnym, której skutkiem może być odrzucenie wniosku z powodu niespełnienia wymogów formalnych.

 5. Kurs euro, po jakim należy wyliczyć budżet polskiej części projektu we wniosku wspólnym:
  • dla wniosków wspólnych, dla których wnioski krajowe zostaną założone i wysłane w systemie OSF do 31.12.2022 r.: 1 EUR= 4,5315 PLN;
  • dla wniosków wspólnych, dla których wnioski krajowe zostaną założone i wysłane w systemie OSF po 1.01.2023 r.: 1 EUR= 4,7244 PLN.
 6. Wszystkie wnioski krajowe, nad którymi prace w systemie OSF zostaną rozpoczęte w 2022 roku, z kursem euro 1 EUR = 4,5315 PLN.; muszą zostać wysłane w systemie OSF do dnia 31 grudnia 2022 r. do godz. 23:59:59. W przeciwnym razie, konieczne będzie rozpoczęcie prac nad nowym wnioskiem, z kursem euro 1 EUR= 4,7244 PLN. Jeśli wcześniej do agencji wiodącej złożony zostanie wniosek wspólny, z budżetem polskiej części projektu wyliczonym po innym kursie euro, spowoduje to niespójność między informacjami ujętymi we wniosku krajowym z danymi zawartymi we wniosku wspólnym, której skutkiem może być odrzucenie wniosku z powodu niespełnienia wymogów formalnych.
 7. Z dniem 1 stycznia 2023 r. w konkursie Weave-UNISONO obowiązywać będzie zmieniony Regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursach międzynarodowych organizowanych we współpracy wielostronnej w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure).