śr., 21/09/2022 - 15:53
Kod CSS i JS

Narodowe Centrum Nauki ogłasza wyniki konkursu w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia krajowego ARTIQ – Centra Doskonałości AI, realizowanego wraz z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

W związku z zakończeniem oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie przedstawiamy listę wniosków ocenionych pozytywnie i negatywnie.

Spośród 7 wniosków, które wpłynęły w ramach konkursu dokonano oceny merytorycznej 5 z nich, z czego:

  • 2 wnioski zostały ocenione pozytywnie i są rekomendowane do dofinansowania,
  • 3 wnioski zostały ocenione negatywnie i nie są rekomendowane do dofinansowania.

Listy wniosków ocenionych merytorycznie można znaleźć na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Wydawanie decyzji

W pierwszej kolejności wydane będą decyzje negatywne, o których mowa w pkt 72.2 regulaminu konkursu. Zostaną one przekazane wnioskodawcom w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

Z chwilą, kiedy decyzje negatywne staną się ostateczne, wydane zostaną decyzje pozytywne. Wskazana wyżej kolejność wynika z faktu, że w ramach przewidzianych na konkurs ARTIQ środków możliwe jest finansowanie maksymalnie trzech Centrów Doskonałości AI. Środki finansowe będą mogły zostać przyznane po zakończeniu ewentualnych postępowań odwoławczych.